Anasayfa arrow Yazılar
Folklor Yazıları
folklorkapagi.jpg

                   Kısaca Folklor: Halkın geleneğine bağlı, maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen, araştıran, sınıflandıran, çözümleyen ve halk kültürü üzerinde değerlendirme yapan bir bilimdir.

                  Bu başlık altında genel olarak Türk Halk Müziğini, Türk Halk Müziğinin Ezgi Yapısını ve Formunu, Türk Halk Müziği’ninde Görülen Usulleri, Türk Halk Müziği Sazlarını, Türk Halk Oyunlarını, Türk Halk Oyunlarının Çıkış Nedenlerini, Türk Halk Oyunlarının Sınıflandırılmasını ve Türk Halk Giyim- Kuşamı hakkında bilgi verilecektir.

    Unutmayalım ki, Kültürü ve bilimi tek bir insan değil,milyonların çabasına dayanan insan toplumu yaratmıştır.

 • Türk Halk Çalgıları  ( 17 öğe )
  Bu bölümde Türk Halk Sazlarının genel bilgileri verilerek, tanıtımları yapılacaktır.
 • Türk Halk Giysileri  ( 5 öğe )

  İnsanoğlunun varolduğu günden bu yana doğal koşullarından korunmak gereksinimiyle doğan ve günümüze değin çeşitli değişimlere uğramasına karşın asıl amacını yitirmeyen toplumsal bir olgudur.  Bu bölümde yöre halk oyunları kıyafetleri hakkında bilgi verilecektir.

 • Türk Halk Müziği  ( 1 öğe )
  Batıda Adriyatik kıyılarından başlayarak bütün Balkanlarda, Anadolu da doğuda Sibirya’dan başlayarak Cin Seddine kadar uzanan topraklarda, Kırım’da, Kuzey İran’da, bütün Orta Asya’da, Arap Yarımadasının Anadolu’ya yakın yörelerinde, kısacası Türkçe’nin konuşulduğu her yerde Türk Halk Müziği’ne, Türk Halk Oyunları’na ve Türk Halk Çalgılarına rastlanmaktadır. Bu bölümde Türk Halk Müziğiyle ilgili yazılar ve bilgilere ulaşabilirsiniz.
 • Türk Halk Oyunları  ( 5 öğe )
  Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde tarihi ve coğrafi bir gerçek olarak, değişik ve renkli örneklerle gelişen ve çoğalan halk oyunları, geleneği tabiat sevgisi, insan sevgisi, yurt sevgisi ve milli bütünlüğün en azık ifadesidir. Düğünler, bayramlar, törenler gibi çeşitli olaylar müzik ve oyunda daima iç içe yaşanmıştır. Halk Müziği ve Oyunları bölgesel özellik gösterdiği gibi bölgeler arası yayılışlar sırasında çeşitli yerli ağız ve geleneklere yeni ağız ve geleneklerin katılmasıyla binlerce türkü, oyun havası ve oyunun oluşması sonucu yurt genelinde zenginleşmiştir. Bu bölümde Türk Halk Oyunlarıyla ilgili yazılar ve bilgileri bulacaksınız.